Tìm hiểu sổ đỏ, sổ hồng khác nhau như thế nào?

17/12/2018 13:22
Như nhiều người đã biết sổ đỏ, sổ hồng là các giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sử dụng đất ở, nhà ở, căn hộ chung cư, biệt thự, nhà liền kề, tập thể, đất các loại, .. đây là các tài sản là bất động sản do mình sở hữu.

Trên thực tế thì sổ đỏ, sổ hồng không phải là một loại giấy tờ được pháp luật quy định cụ thể về tên gọi, mà việc gọi chúng là do người dân căn cứ trên màu sắc các giấy chứng nhận cấp cho chủ sử dụng đất. Đây là một cách gọi ngắn gọn, dễ hiểu, có tính phổ biến, dùng để chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản của người sở hữu.

Tuy nhiên nếu xét về nguồn gốc cấp các loại sổ đỏ, sổ hồng này thì chúng ta có thể thấy rằng:

- Sổ đỏ là loại mẫu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, phần ngoài bìa có mầu đỏ, với tiêu đề ghi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” . Các loại đất được ghi nhận sở hữu có thể bao gồm đất ở các loại, đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn, ao, đất rừng, ruộng, .. Đây là một loại Giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để xác nhận quyền của chủ sử dụng đất, cũng như bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Tên gọi Sổ đỏ khá thân thuộc với người dân phía Bắc nước ta và đôi khi có người giải thích rằng Sổ đỏ là cách gọi của người miền Bắc, còn Sổ hồng là cách gọi của người miền Nam.

- Sổ hồng lại là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, ngoài bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của Chủ tài sản. Trên bìa cũng ghi nhận về quyền sở hữu nhà ở hay đất ở của người dân, tuy nhiên có phân ra làm hai trường hợp như sau: 

Nếu chủ sở hữu nhà ở cũng đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp sẽ được cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Nếu chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Đối với trường hợp này thì chúng ta có thể gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Hiện nay, hai loại mẫu cấp giấy chứng nhận nêu trên đã được quản lý thống nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành, được áp dụng đồng bộ thống nhất trên cả nước đối với mọi loại nhà ở, mọi loại đất và các tài sản gắn liền với đất. Tên gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Đối với các loại sổ đỏ, sổ hồng được cấp theo các mẫu trước đây (trước ngày 10/12/2009) vẫn có giá trị pháp lý và người dân không cần làm thủ tục để cấp đổi sang mẫu mới là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Tuy nhiên người dân cũng có thể xin cấp đổi theo mẫu mới nếu có nhu cầu.