Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

08:34 07/05/2014
Các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch BĐS

11:25 09/04/2014
Theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản thì để thành lập sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện:

Môi giới bất động sản qua đại lý trung gian bất động sản

11:24 09/04/2014
Đại lý môi giới và công ty tư vấn thông tin là cơ quan trung gian giới thiệu cho hai bên mua bán BĐS giao dịch với nhau và thu tiền hoa hồng, chúng có tác dụng quan trọng trong lưu thông và giao dịch nhà thương phẩm. Đại đa số nhà thương...

Nhà không đủ giấy tờ xử lý tranh chấp bất động sản

11:20 09/04/2014
Nhiều bạn đọc thắc mắc về câu hỏi về tranh chấp và tính pháp lý của bất động sản không đủ giấy tờ, cụ thể là không có giấy chứng nhận sở hữu.

Các văn bản quy phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản

11:19 09/04/2014
Hoạt động kinh doanh bất động sản có liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu từ đầu tư đến quản lý sử dụng bao gồm các Luật chính sau: