Tin rao dành cho bạn
Giá
: 115,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 59 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
23/11/2015
Giá
: 23,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 103m2 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
05/10/2015
Giá
: 115 Triệu/m²
Diện tích
: 75 m²
Quận/huyện
Cầu Giấy, Hà Nội
28/09/2015
Giá
: 35,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 145 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
08/09/2015
Giá
: 28,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 65 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
24/08/2015
Giá
: 28,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 46 m²
Quận/huyện
Cầu Giấy, Hà Nội
08/08/2015
Giá
: 25,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 52 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
07/08/2015
Giá
: 22,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 76 m²
Quận/huyện
Hà Đông, Hà Nội
05/08/2015
Giá
: 17,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: Không xác định
Quận/huyện
Hà Đông, Hà Nội
06/07/2015
Giá
: 27,500,000 Thỏa thuận
Diện tích
: Không xác định
Quận/huyện
Cầu Giấy, Hà Nội
17/06/2015
Giá
: 17 Triệu/m²
Diện tích
: 62 m²
Quận/huyện
Hoàng Mai, Hà Nội
25/05/2015
Giá
: 31,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 68 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
24/05/2015
Giá
: 32,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 60,8 m²
Quận/huyện
Cầu Giấy, Hà Nội
20/05/2015
Giá
: 30 Triệu/m²
Diện tích
: 55 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
14/05/2015
Giá
: 32 Triệu/m²
Diện tích
: 81 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
10/05/2015