Tin rao dành cho bạn
Giá
: 32,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 46 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
02/02/2016
Giá
: 100 Triệu/m²
Diện tích
: 78 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
20/01/2016
Giá
: 21,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 58 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
28/12/2015
Giá
: 30,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 68 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
28/12/2015
Giá
: 29,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 70 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
22/12/2015
Giá
: 32,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 58 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
22/12/2015
Giá
: 150 Triệu/m²
Diện tích
: 125 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
18/12/2015
Giá
: 22,500,000 Triệu/m²
Diện tích
: 72 m²
Quận/huyện
Hoàng Mai, Hà Nội
26/11/2015
Giá
: 145,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 100 m²
Quận/huyện
Tây Hồ, Hà Nội
24/11/2015
Giá
: 115,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 59 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
23/11/2015
Giá
: 23,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 103m2 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
05/10/2015
Giá
: 115 Triệu/m²
Diện tích
: 75 m²
Quận/huyện
Cầu Giấy, Hà Nội
28/09/2015
Giá
: 50,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 145 m²
Quận/huyện
Từ Liêm, Hà Nội
08/09/2015
Giá
: 28,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 65 m²
Quận/huyện
Thanh Xuân, Hà Nội
24/08/2015
Giá
: 28,000,000 Triệu/m²
Diện tích
: 46 m²
Quận/huyện
Cầu Giấy, Hà Nội
08/08/2015