Thời hạn sử dụng đất rừng sau khi chuyển nhượng quyền

07:12 01/02/2015

Thời hạn sử dụng đất rừng sản xuất là bao nhiêu tính từ khi chuyển nhượng quyền sở hữu và sử dụng theo luật đất đai mới nhất?

Nhiều độc giả cũng muốn được biết, trường hợp của bà thì thời hạn sử dụng được tính theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay tính từ lúc bà nhận chuyển nhượng?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 quy định, thời hạn giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 50 năm. Thời hạn cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là không quá 50 năm.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15/10/1993 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày 15/10/1993.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng, Khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai quy định, thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất.

Vấn đề bà Trịnh Minh Diệu hỏi, căn cứ quy định nêu trên, thời hạn sử dụng đất rừng sản xuất là 50 năm. Bà Diệu nhận chuyển nhượng đất rừng của người khác để tiếp tục sản xuất thì thời hạn sử dụng đất là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất. Tham gia khóa học bất động sản để có những kiến thức mới nhất về luật đất đai.

 

Bài viết khác: